خانه » بایگانی برچسب: 1394

بایگانی برچسب: 1394

هزینه امحا و تولید اسکناس در سال ۱۳۹۳ = هزینه کارمزد دو ماه شرکتهای پرداخت الکترونیک

به گزارش پول بانک تقریبا میتوان نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال صرف بگردش در آوردن اسکناس مورد نیاز کشور شده است. بنابراین کارمزد دو ماه شرکتهای پرداخت الکترونیک معادل هزینه امحا و چاپ سال ۱۳۹۳ کشور است هزینه امحا و تولید اسکناس در سال ۱۳۹۳ = هزینه کارمزد دو ماه شرکتهای پرداخت الکترونیک (PSP) در …

ادامه نوشته »