خانه » بایگانی برچسب: قیمت دلار

بایگانی برچسب: قیمت دلار

رشد دلار و افت پوند و یورو بانکی در ۲۴ مرداد

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۱۸ ارز همچون دلار آمریکا افزایش و ۱۸ ارز دیگر از جمله پوند انگلیس و یورو کاهش یافت؛ ۳ ارز نیز ثابت ماند. – هر دلار آمریکا با ۳۵ ریال افزایش ۳۲,۸۸۴ ریال، هر پوند انگلیس با ۱۴۱ …

ادامه نوشته »

رشد قیمت دلار و یورو بانکی در ۲۸ تیر

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت دلار و یورو به همراه ۲۳ ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش یافت، ۱۱ ارز همچون پوند انگلیس کاهش داشت و سه ارز نیز ثابت ماند. –  هر دلار آمریکا امروز با ۱۰ ریال رشد قیمت ۳۲,۶۵۹ ریال، هر …

ادامه نوشته »

رشد قیمت بانکی ۳۰ ارز – ۲۷ تیر

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت ۳۰ واحد پولی همچون دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو نسبت به دیروز افزایش یافت؛ ۷ ارز افت ارزش داشتند و ۲ ارز دیگر ثابت ماندند. –  هر دلار آمریکا با ۱۱ ریال افزایش امروز ۳۲,۶۳۸ ریال، هر …

ادامه نوشته »

رشد ارزش برابری ۲۸ ارز بانکی در ۲۴ تیر ماه

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت ۲۸ ارز همچون دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش یافت؛ ۱۰ ارز روند کاهشی داشتند و یک ارز نیز ثابت بود. –  هر دلار آمریکا امروز با ۱۵ ریال افزایش نسبت به ۲۲ تیر …

ادامه نوشته »

افزایش قیمت دلار و یورو و افت پوند بانکی

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش ۲۵ ارز همچون دلار آمریکا و یورو نسبت به دیروز افزایش و ۱۰ ارز دیگر از جمله پوند انگلیس کاهش یافت؛ چهار ارز نیز تغییری نداشت. –  هر دلار آمریکا با ۱۰ ریال رشد قیمت امروز۳۲,۵۹۵ ریال، هر پوندانگلیس …

ادامه نوشته »

افت دلار و پوند بانکی و تقویت قیمت یورو- ۱۷ تیر

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را در برابر ریال اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت ۲۱ ارز همچون دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و ۱۶ ارز دیگر همچون یورو تقویت شد؛ ۲ ارز نیز ثابت ماند. –  هر دلار آمریکا با ۲ ریال کاهش نسبت به …

ادامه نوشته »

تقویت قیمت دلار و پوند بانکی و کاهش ارزش یورو- ۱۴ تیر

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت ۲۴ ارز همچون دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به دیروز افزایش و ۱۱ ارز دیگر از جمله یورو کاهش یافت؛ چهار ارز نیز ثابت ماند. – بر اساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی، هر دلار آمریکا امروز با …

ادامه نوشته »

افزایش قیمت دلار، پوند و یورو بانکی

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز شنبه ارزش برابری ۳۹ ارز را اعلام کرد که براساس‌ آن نرخ ۲۴ ارز از جمله دلار آمریکا، پوند انگلیس و یورو نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشت. نرخ ۲ ارزامروز ثابت بود. – نرخ هر دلار آمریکا امروز با ۱۶ ریال افزایش نسبت به روز پنجشنبه( …

ادامه نوشته »

افت قیمت دلار و رشد ارزش پوند و یورو بانکی – سوم تیر

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری ۳۹ واحد پولی را منتشر کرد که بر مبنای آن ارزش دلار به همراه ۱۱ ارز دیگر نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و ۲۳ ارز همچون یورو و پوند انگلیس افزایش یافت؛ چهار ارز نیز ثابت ماند. – هر دلار آمریکا با یک ریال کاهش نسبت به پنجشنبه گذشته (یکم …

ادامه نوشته »

رشد قیمت دلار و ریزش ارزش ۲۲ ارز بانکی در پایان خرداد

به گزارش پول بانک نرخ های اعلامی بانک مرکزی در آخرین روز فصل بهار از افزایش قیمت دلار آمریکا به همراه ۱۳ ارز دیگر نسبت به روز گذشته حکایت دارد ضمن آنکه ارزش ۲۲ ارز همچون پوند انگلیس و یورو کاهش داشت اما سه ارز تغییری نکردند. –  هر دلار آمریکا امروز (چهارشنبه) با رشد ۱۳ ریالی ۳۲,۴۹۵ ریال، هر …

ادامه نوشته »

افزایش قیمت دلار و پوند و افت یورو بانکی

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری ۳۹ واحد پولی را اعلام کرد که بر مبنای آن ارزش دلار آمریکا و پوند انگلیس به همراه ۱۴ ارز دیگر نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش و قیمت ۲۱ ارز همچون یورو کاهش یافت؛ دو ارز نیز تغییری نداشتند. – هر دلار آمریکا با ۱۲ ریال افزایش قیمت نسبت به …

ادامه نوشته »

دلار بانکی سه ریال گران شد/ افت ارزش پوند و یورو

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (سه شنبه) نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن دلار آمریکا به همراه ۱۵ ارز دیگر نسبت به دیروز افزایش قیمت و ۱۸ ارز از جمله پوند انگلیس و یورو کاهش داشت ؛ پنج ارز نیز تغییر قیمتی ثبت نکرد. – هر دلار آمریکا با ۳ ریال افزایش …

ادامه نوشته »

رشد ارزش دلار و پوند و افت قیمت یورو در بانک مرکزی

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (دوشنبه) ارزش برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد بر مبنای آن قیمت ۱۹ ارز از جمله دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به دیروز افزایش و نرخ ۱۵ ارز دیگر همچون یورو کاهش یافت؛ پنج ارز نیز تغییر ارزشی نداشتند. –  هر دلار آمریکا با رشد سه ریالی نسبت به دیروز ۳۲,۴۴۹ …

ادامه نوشته »

رشد قیمت دلار بانکی و افت یورو و پوند انگلیس

به گزارش پول بانک بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد که بر مبنای آن قیمت ۱۵ ارز همچون دلار آمریکا نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش یافت و ۲۱ ارز نیز همپون پوند انگلیس و یورو کاهش داشتند؛ ارزش ۳ ارز نیز بدون تغییر باقی ماند. – هر دلار آمریکا با ۴ ریال رشد قیمت …

ادامه نوشته »

مارپیچ قیمتی در بازار ارز

به گزارش پول بانک قیمت دلار از ابتدای هفته از یک الگوی حرکت مارپیچی تبعیت و پس از هر کاهش، یک افزایش قیمت را تجربه کرده است. در ادامه این روند، قیمت دلار که روز دوشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، روز سه‌شنبه به جاده افزایشی بازگشت و با ۱۲ تومان رشد به قیمت ۳ هزار و ۷۴۷ تومان …

ادامه نوشته »