خانه » بیمه » بیمه توسعه

بیمه توسعه

اطلاعیه شماره ۵۱ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۰ اطلاعیه شماره ۵۱ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۵۰ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۵ اطلاعیه شماره ۵۰ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان  پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۹ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۰ اطلاعیه شماره ۴۹ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان     پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۸ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۹ اطلاعیه شماره ۴۸ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان   پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۷ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۱۲ اطلاعیه شماره ۴۷ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۶ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۷ اطلاعیه شماره ۴۶ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۵ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۶ اطلاعیه شماره ۴۵ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان   پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۴ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۳ اطلاعیه شماره ۴۴ زیاندیدگان بیمه توسعه فراخوان شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص تسویه خسارت زیان دیدگان غرامت فوت و جرح حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه از طریق شعب بانک ملت   پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۳ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۱۲ اطلاعیه شماره ۴۳ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص دارندگان چک خسارتهای بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه     پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴۱ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۱ اطلاعیه شماره ۴۱ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان   پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران …

ادامه نوشته »

خبرهای خوش گردهمایی سالانه بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۴ گردهمایی سالانه بیمه توسعه همراه با خبرهای مثبتی از روند پرداخت خسارت زیاندیدگان و آینده شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بیمه توسعه، گردهمایی سالانه بیمه توسعه با  حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و کلیه  پرسنل این شرکت، روز پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۳۸ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۰ اطلاعیه شماره ۳۸ زیاندیدگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان   پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران …

ادامه نوشته »

گردهمایی سالیانه بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۷ گردهمایی سالیانه بیمه توسعه گردهمایی سالیانه بیمه توسعه در سال ۱۳۹۵ در تاریخ پنجم اسفند برگزار خواهد شد. گردهمایی سالیانه بیمه توسعه، در سال ۱۳۹۵ در تاریخ پنجم اسفند برگزار خواهد شد.     به گزارش روابط عمومی بیمه توسعه، در …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۳۷ زیاندیدگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ منبع: روابط عمومی بیمه توسعه تعداد بازدید: ۱ اطلاعیه شماره ۳۷ زیاندیدگان بیمه توسعه درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان   پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم  بیمه نامه های عمر …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۳۴ زیاندگان بیمه توسعه

به گزارش پول بانک تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ تعداد بازدید: ۳ اطلاعیه شماره ۳۴ زیاندگان بیمه توسعه اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم  بیمه نامه های عمر و …

ادامه نوشته »