خانه » بانک » بانک خصوصی » بانک ایران زمین

بانک ایران زمین

انتصاب مدیریت امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین

به گزارش پول بانک از سوی پورسعید صورت گرفت؛ انتصاب مدیریت امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین جلسه معارفه مدیر امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره ، اعضای هیات عامل و مدیران ستادی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین: …

ادامه نوشته »

انتصاب مدیریت امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین

به گزارش پول بانک از سوی پورسعید صورت گرفت؛ انتصاب مدیریت امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین جلسه معارفه مدیر امور منابع انسانی و آموزش بانک ایران زمین با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره ، اعضای هیات عامل و مدیران ستادی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین: …

ادامه نوشته »

جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی

به گزارش پول بانک در راستای تقدیر از مشتریان ارزنده توسط مدیر استانی بانک ایران زمین انجام شد: جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی جلسه ای مشترک با حضور خواجوئی مدیریت شعب استان کرمان و مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی این استان تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی: جلسه ای در محل مدیریت شعب استان کرمان با حضور خواجوئی مدیراستان و …

ادامه نوشته »

جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی

به گزارش پول بانک در راستای تقدیر از مشتریان ارزنده توسط مدیر استانی بانک ایران زمین انجام شد: جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی جلسه ای مشترک با حضور خواجوئی مدیریت شعب استان کرمان و مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی این استان تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی: جلسه ای در محل مدیریت شعب استان کرمان با حضور خواجوئی مدیراستان و …

ادامه نوشته »

جلسه ارتقای کیفی عملکرد و توسعه پایانه فروش بانک ایران زمین

به گزارش پول بانک با حضور مدیریت شعب استان فارس برگزارشد: جلسه ارتقای کیفی عملکرد و توسعه پایانه فروش بانک ایران زمین جلسه مدیریت شعب استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد با حضور مسئولین شرکت فن آوا، محمود زارع ملکی معاونت عملیاتی شرکت، مسعود اشتری مدیر بازرسی و نظارت و هوشمند نماینده این شرکت در استان فارس در راستای …

ادامه نوشته »

همایش پیاده روی کارکنان بانک ایران زمین

به گزارش پول بانک همایش پیاده روی کارکنان بانک ایران زمین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی کارکنان بانک استان زنجان با حضور مدیران و جمع کثیری از کارکنان و اعضاء خانواده ایشان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی: این همایش در راستای ترویج ورزش همگانی، ایجاد شور و نشاط در خانواده، ‌تاکید بر اهمیت نقش ورزش در کارایی و اثربخشی …

ادامه نوشته »

همایش پیاده روی کارکنان بانک ایران زمین

به گزارش پول بانک همایش پیاده روی کارکنان بانک ایران زمین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی کارکنان بانک استان زنجان با حضور مدیران و جمع کثیری از کارکنان و اعضاء خانواده ایشان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی: این همایش در راستای ترویج ورزش همگانی، ایجاد شور و نشاط در خانواده، ‌تاکید بر اهمیت نقش ورزش در کارایی و اثربخشی …

ادامه نوشته »

جلسه ارتقای کیفی عملکرد و توسعه پایانه فروش بانک ایران زمین

به گزارش پول بانک با حضور مدیریت شعب استان فارس برگزارشد: جلسه ارتقای کیفی عملکرد و توسعه پایانه فروش بانک ایران زمین جلسه مدیریت شعب استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد با حضور مسئولین شرکت فن آوا، محمود زارع ملکی معاونت عملیاتی شرکت، مسعود اشتری مدیر بازرسی و نظارت و هوشمند نماینده این شرکت در استان فارس در راستای …

ادامه نوشته »

برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی در استان اصفهان

به گزارش پول بانک برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی در استان اصفهان نمایندگان منتخب شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در نخستین آزمون جامع پولشویی شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی: آزمون جامع مبارزه با پولشوئی همزمان با سایر استان ها با حضور نمایندگان منتخب شعب که پیش از این دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی را …

ادامه نوشته »

برگزاری جلسه کارشناسان حقوقی و اعتباری سیستم بانکی

به گزارش پول بانک به میزبانی مدیریت شعب استان خراسان جنوبی بانک ایران زمین انجام شد: برگزاری جلسه کارشناسان حقوقی و اعتباری سیستم بانکی کمیسیون کارشناسان حقوقی و اعتباری سیستم بانکی استان خراسان جنوبی در ساختمان مدیریت شعب بانک ایران زمین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی: این کمیسیون بصورت ماهیانه در یکی از بانک های استان تشکیل می شود …

ادامه نوشته »

برگزاری جلسه کارشناسان حقوقی و اعتباری سیستم بانکی

به گزارش پول بانک به میزبانی مدیریت شعب استان خراسان جنوبی بانک ایران زمین انجام شد: برگزاری جلسه کارشناسان حقوقی و اعتباری سیستم بانکی کمیسیون کارشناسان حقوقی و اعتباری سیستم بانکی استان خراسان جنوبی در ساختمان مدیریت شعب بانک ایران زمین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی: این کمیسیون بصورت ماهیانه در یکی از بانک های استان تشکیل می شود …

ادامه نوشته »

برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی در استان اصفهان

به گزارش پول بانک برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی در استان اصفهان نمایندگان منتخب شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در نخستین آزمون جامع پولشویی شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی: آزمون جامع مبارزه با پولشوئی همزمان با سایر استان ها با حضور نمایندگان منتخب شعب که پیش از این دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی را …

ادامه نوشته »