خانه » بیمه » بیمه تامین اجتماعی » عدالت در خدمت رسانی به بیمه شدگان، اولویت حوزه درمان تامین اجتماعی

عدالت در خدمت رسانی به بیمه شدگان، اولویت حوزه درمان تامین اجتماعی

به گزارش پول بانک

تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید (گزارش ۳)

عدالت در خدمت رسانی به بیمه شدگان، اولویت حوزه درمان تامین اجتماعی

بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم به جایگاه اصلی اش برگردانده شد و عدالت در خدمت رسانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی، اولویت حوزه درمان قرار گرفت.

عدالت در خدمت رسانی به بیمه شدگان، اولویت حوزه درمان تامین اجتماعی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حوزه درمان این سازمان طی ۴ سال دولت یازدهم، با توسعه ظرفیت های ارائه خدمات بر مبنای سطح بندی، در مجموع ۸۲۴ تخت عادی و ۱۴۰ تخت ویژه را افزایش داد و ۷ بیمارستان جدید،  یک بیمارستان جایگزین، ۱۲ مرکز سرپایی جدید و ۱۳ مرکز سرپایی جایگزین را افتتاح نمود.
ایجاد ۸۷ ردیف تشکیلاتی تحت عنوان پزشک معتمد در مراکز درمانی بستری و دی کلینیکها و بکارگیری پزشکان معتمد از محل ردیفهای مذکور در جهت تقویت نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی در مراکز بستری ملکی و همچنین نیاز سنجی مراکز درمانی به جذب پزشکان،  بکارگیری حدود ۹۰۰ پزشک از محل ردیفهای بلاتصدی و حدود ۱۵۰ پزشک متخصص ضریب  k ، اهم اقدامات حوزه درمان تامین اجتماعی درجهت توسعه نیروی انسانی محسوب می شود.
توسعه همکاری مشترک با موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حوزه های متعددی از قبیل: تدوین دستورالعمل تجویز داروهای ضد سرطان، تدوین پروتکل ها، تدوین دستورالعمل راهنمای تجویز داروهای هورمون رشد، تراستوزوماب در سرطان سینه، Alteplase در بیماران سکته مغزی، سیتوکسی ماب (سروگردن، کولورکتال)، لیراگلوتاید در دیابت،  بواسی زوماب در سرطان های سینه، ریه، سر و گردن، کلورکتال، مغز، ریتوکسی ماب در بیماران پیوندی، داروهای مصرفی در هپاتیت سی،  با همکاری انجمن های تخصصی غدد اطفال، سرطان، گوارش، پیوند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.
این داروها از جمله داروهای وارداتی و ارزبر و همچنین گرانقیمت و پرمصرف در سازمان تامین اجتماعی هستند. به طوری که بخش زیادی از هزینه های دارویی سازمان در این موارد هزینه می شود.
همچنین اهم اقدامات حوزه درمان تامین اجتماعی در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات شامل؛ پیگیری و نظارت بر استقرار سیستم بیمارستانهای دوستدار مادر، کودک و ایمنی در مراکز ملکی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی به مستمری بگیران سالمند، اجرای پایلوت طرح مذکور درشهر مشهد در قالب
درمانگاه سالمندان در سال ۹۵، جلب همکاری موسسه عالی پژوهش و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای بازطراحی طرح سلامت سالمندان و طراحی درمانگاه خاص سالمندان، اخذ مصوبه هیات مدیره برای اعزام ۱۰ نفر از پزشکان جهت طی دوره MPH طب سالمندان، راه اندازی برنامه ارزیابی علمی ارائه خدمات در مراکز درمانی بستری ملکی، استقرار نظام اعتباربخشی در تمامی بیمارستانهای تابعه سازمان و کسب درجه یک اعتباربخشی طی دو دوره ارزیابی اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیش از ۹۰ درصد بیمارستانهای تابعه سازمان، است.
   استانداردسازی فضای فیزیکی و تجهیزات بخش اورژانس ۱۳ بیمارستان، اجرای برنامه عملیاتی استانداردسازی اتاقهای ایزوله در ۳۵بیمارستان، استقرار نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی از سال ۹۱ تاکنون، پیشگیری و کنترل عفونت، استانداردسازی فضای فیزیکی CSSD در ۷ بیمارستان تابعه سازمان، اجرای بازنگری ها و ارتقاء خدمات دندانپزشکی در تعهد بیمه های پایه و اجرای کنترل کیفی داخلی و ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه رفرانس نیز از دیگر اقدامات مهم بخش درمان تامین اجتماعی در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات به  شمار می رود.
  حوزه درمان تامین اجتماعی در راستای افزایش کارایی نیز به اقدامات مهمی شامل؛ اصلاح اداره بیمارستان ها،  اجرای برنامه عملیاتی کاهش آسیب پذیری و ارتقاء آمادگی مراکز درمانی در برابر سوانح طبیعی طی سال های ۹۳و ۹۴، ارتقای منابع علمی و قانونی سنجش پزشکی توام با هوشمند سازی، بهینه نمودن نظام پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان غیر پزشک، نظارت و بازرسی مستمر از مراکز طرف قرارداد، اجرای بازرسی های حضوری از عملکرد دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی، ساماندهی معاینات قبل از استخدام با انعقاد تفاهم فیمابین سازمان تامین اجتماعی و پزشکان دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی، ساماندهی طرح خانه های بهداشت کارگری با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طراحی، برنامه ریزی و اجرای واگذاری پذیرش‌ اسناد خسارت متفرقه به کارگزاری‌های رسمی سازمان در ۱۸ استان کشور، پرداخته است.
در حوزه فناوری اطلاعات نیز اقدامات زیادی در بخش درمان تامین اجتماعی از جمله: استقرارHIS  تحت وب در کلیه مراکز درمانی ملکی، حذف نسخ کاغذی و جایگزینی نسخ الکترونیک، اجرای برنامه ارجاع و بازخورد الکترونیک در ۵ استان، تشکیل ۱۸۰ هزار پرونده الکترونیک بیماریهای مزمن در راستای پیشگیری و کنترل عوارض کوتاه و بلند مدت اینگونه بیماریها، ‏توسعه و پشتیبانی خدمات عمومی پورتال معاونت درمان، طراحی و ایجاد وب سرویس ارائه اطلاعات نسخ دارویی و آمار موجود در سیستمهای مکانیزه، طراحی و ایجاد وب سرویس دریافت اطلاعات تغییر قیمت داروها، طراحی و برنامه ریزی پرداخت برخط به پزشکان، داروخانه ها و سایر مراکز طرف قرارداد به هنگام تجویز و تایید اینترنتی نسخ، طراحی، برنامه ریزی واجرای فرایند ثبت برخط و تایید جلسات دیالیز، طراحی، برنامه ریزی و استقرار وب سرویس جهت ارتباط با سازمان نظام پزشکی و طراحی، برنامه ریزی و اجرای پایلوت پذیرش اسناد سرپایی مراکز طرف قرارداد استان تهران از طریق اتصال کارگزاری‌های منتخب به سامانه TMDS ، انجام شده است.
همچنین شروع اجرای برنامه در ۲۲ مرکز درمانی با محورهای تاسیسات و ساختمان، تجهیزات و امکانات، نظافت و بهداشت، رفاهی در سال ۹۴ و پیگیری تکمیل آن تاکنون، آغاز اجرای برنامه در ۴۷ مرکز با محورهای تاسیسات و ساختمان، تجهیزات و امکانات، نظافت و بهداشت، رفاهی در سال ۹۵، آغاز محور امور اداری و گردش کار و محور منابع انسانی در سال گذشته و انتشار کتاب «راهنمای ارتقاء هتلینگ بیمارستانی» و تدوین کتاب «راهنمای حفظ و نگهداشت هتلینگ بیمارستانی» برای اولین بار در کشور، از اقدامات حوزه درمان سازمان در ارتقای هتلینگ بیمارستان های ملکی بوده است.
بسترسازی به منظور عملیاتی نمودن طرح گردشگری درمانی در ۱۵ بیمارستان منتخب سازمان، برگزاری نشست‌های مشترک به منظور اجرایی نمودن پروژه گردشگری درمانی، تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اخذ الزامات قانونی و امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان و هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) و عقد قرارداد بین بیمارستانهای طرح گردشگری درمانی با شرکت بین المللی گردشگری تامین، انجام شده است.
اهم اقدامات فراسازمانی حوزه درمان تامین اجتماعی نیز شامل؛ همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف طرح تحول سلامت و اجرای طرح در بیمارستان های شازند، بندر عباس و زرند، مشارکت فعال درخصوص ویرایش های مختلف احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه،  مشارکت فعال در بازبینی و تدوین کتاب ارزش نسبی مراقبت های درمانی، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد سامانه پنجره واحد بیماران خاص، مشارکت مستمر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمانهای بیمه گر پایه برای ایجاد وحدت رویه در فرایندها و دستورالعمل های رسیدگی، مشارکت فعال و ارائه نظر درخصوص پیشنهاد قوانین بودجه سالانه کشور، توسعه تعامل و حضور فعال در عرصه های تدوین سیاست های کلان کشور، انتشار کتب و گزارشات تخصصی در حوزه سیاست گذاری بخش درمان سازمان و برگزاری جلسات و شرکت در همایش های متعدد با حضور ذینفعان سازمان اعم از مستمری بگیران، انجمن های پزشکی، نمایندگان مجلس و غیره بوده است.
بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته، با ۹ هزار و ۱۴ تخت فعال در مراکز درمانی ملکی، ۳۶۴ مرکز درمانی ملکی، ۴۶ هزار و ۵۴۹ مرکز طرف قرارداد، ۱۳۳ میلیون و ۲۵ هزار و ۶۲۳ مراجعه سرپایی، ۹۱۶ هزار و ۵۹۰ مراجعه بستری و ۷۶ اشغال تخت مراکز درمانی ملکی، به جمعیت تحت پوشش خدمات درمانی مختلف ارائه نموده است.

 

همچنین ببینید

لزوم افزایش میزان نفوذ تامین اجتماعی در گلستان

به گزارش پول بانک لزوم افزایش میزان نفوذ تامین اجتماعی در گلستان ۳۹ درصد ازجمعیت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + ده =