خانه » بیمه » انواع بیمه » بیمه باربری

بیمه باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری،قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل جبران می شود.با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللی ( خریدار ، فروشنده ، بانک و شرکت های حمل و نقل ) ملیت های مختلفی دارند و در هر کشور ،قوانین و مقررات خاصی حاکم است ،برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی برای ارائه پوشش بیمه نامه های باربری استفاده می شود.

انواع پوشش های بیمه ای در بیمه حمل و نقل کالا
الف)بیمه باربری صادراتی و وارداتی
۱٫(total loss)شرط تلف کامل کالا
۲٫شرایط C
۳٫شرایط B
۴٫شرایط A
ب )بیمه باربری داخلی

شرط تلف کامل کالا(total loss)
در این نوع از بیمه خسارت کلی وارد شده به کالا در یک مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق کامل و یا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت وارد شده در حدی است که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد،در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می شود.

بیمه نامه باربری با شرایط C:
در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است :
-آتش سوزی یا انفجار
-به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا،غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
-واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
– تصادم یا برخورد کشتی،شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
-تخلیه کالا در بندر اضطراری
-فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
-زیان همگانی و هزینه های نجات و مسئولیت مشترک تصادم

بیمه باربری با شرایط B:
محدوده خطرات تحت پوشش در شرایط B گسترده تر از محدوده  مندرج در شرایط C می باشد به شکلی که کلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه تحت پوشش بوده و علاوه بر آن برای خطرات زیر نیز از سوی شرکت بیمه جبران خسارت صورت می گیرد:
-زلزله
-آتشفشان یا صاعقه
-ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل
-تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور
در بیمه کالا با شرط B علاوه بر خطرهای یاد شده در شرط B خطرهای عدم تحویل،دزدی، دله دزدی، پارگی، سائیدگی، زنگ زدگی، آبدیدگی، قلابزدگی، روغن زدگی، شکست، خراشیدگی و ضربه دیدگی، نشست و روندگی،خمیدگی و خسارت های ناشی از چنگک و ریزش و کسری با درج در شرایط خصوصی نیز پذیرفته می شود.خسارت ناشی از کالاهای دیگر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز.

فرانشیز(سهم بیمه گذار از خسارت وارد شده
)
به استثنای خسارت عدم تحویل و خسارت های ناشی از خطر های یاد شده در شرط B، معادل ۳ درصد ارزش هر بسته ی خسارت دیده مشمول فرانشیز است.

بیمه باربری با شرایط A:
این نوع از بیمه باربری را می توان کاملترین نوع از  بیمه  حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود بدون کسر فرانشیز جبران  می کند  مگر اینکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.
استثنائات(مواردی که از شمول تعهدات بیمه خارج می باشد):
۱-اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای.
۲-عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا.
۳-سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
۴-نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی.
۵-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه.
۶-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
۷-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اکتیو کارکند.
۸-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا کرجی.
۹- خطرهای جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا و تروریسم نیز جزء موارد استثنا شده بیمه نامه است و در صورتی که توافقی میان بیمه گر و بیمه گذار انجام پذیرد، این خطرها نیز می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

بیمه حمل داخلی:
این نوع بیمه که شرایط آن بر اساس مقررات و ضوابط داخلی کشور تدوین شده است، محموله هایی را که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران می باشد در قبال خطرات ناشی از آتش سوزی ، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً می توان با پرداخت حق بیمه ای اضافی خطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله ،خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری ،پرت شدن محموله از روی وسیله حمل و برخورد جسم خارجی با محموله را نیز تحت پوشش قرار دهد
در جدول زیر لیست عمومی خطرات تحت پوشش با سه مجموعه A.B.C مقایسه گردیده است
خطراتی که تحت پوشش باشد با علامت x مشخص می گردد.

ردیف

خــــطرات بیمـــه شـده

C

B A  تـــــــــوضیحــــــــات

۱

آتش سوزی و انفجار

×

×

×

 

۲

به گل نشستن ، زمین گیرشدن،برخوردبا کف دریا، غرق شدن و واژگون شدن (کشتی).

×

×

×

 

۳

واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی .

×

×

×

برخلاف روش قبلی صراحتاً قرارگرفته اند .

۴

تصادم یا برخورد کشتی شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی غیر از آب.

×

×

×

منظور برخورد کالاها با یکدیگر است .

۵

تخلیه کالا در بندر اضطراری

×

×

×

 

  ۶

تخلیه کالا درجریان زیان همگانی

×

×

×

 

۷

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

×

×

×

 

۸

زلزله ، آتشفشان یا صاعقه 

 

×

×

در مورد اول قبلاً در آلریسک بود.

۹

به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

 

×

×

تخلیه و بارگیری درحین ترانسشیپمنت پوشش دارد.

۱۰

ورود آب دریا ، دریاچه و رودخانه به کشتی شناور، کالا کانتینر ، لیفتت و یا انبار .

 

×

×

 

۱۱

تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در حین بارگیری و تخلیه .

×

×

×

 

۱۲

طوفان.

 

 

×

 

۱۳

دزدی دریایی.

 

 

×

 

۱۴

آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه توام با سوء نیت.

 

 

×

 

۱۵

خسارتهای ناشی از باران و آفتاب و دم. 

 

 

×

 

۱۶

ریزش ، کسری.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

۱۷

دزدی ، دله دزدی ، عدم تحویل.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

۱۸

سائیدگی ، زنگ زدگی ، نشست ، شکست.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

۱۹

لب پریدگی ،کج شدن . خراشیدگی ، ضرب دیدگی. 

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

۲۰

کالای مجاور.

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

۲۱

خسارت ناشی از چنگک خوردگی .

 

+

×

به توضیح پایین صفحه مراجعه شود.

۲۲

کرم زدگی ، موش زدگی ، آفت زدگی .

 

 

×

 

همچنین ببینید

کسب رتبه بین المللی توسط بیمه پارسیان

به گزارش پول بانک موسسه رتبه بندی بین المللی ) (Capital intelligenceشرکت بیمه پارسیان را …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 9 =