خانه » بیمه » پرتاب کودکان به دنیای بزرگترها

پرتاب کودکان به دنیای بزرگترها

به گزارش پایگاه خبری پول و بانک

آمارهای جهانی حاکی از آن است که شمار کودکان کار یک‌سوم کاهش داشته و از سال ۲۰۰۰ به این سو از حدود ۲۴۶ میلیون کودک کار به ۱۶۸ میلیون رسیده است

در تمام دنیا مرسوم است که جوانان با رسیدن به سن قانونی معمولا به دنبال شغلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند که بتوانند از عهده تأمین نیازهای اولیه خود برآمده و حداقل هزینه تحصیل خود را فراهم کنند. در برخی خانواده‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی فراوانی که وجود دارد، بیشتر اعضای خانواده حتی کودکان خردسال وادار به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند تا درآمد بیشتری نصیب خانواده شود. علیرغم اینکه که کار کودکان در تمام دنیا امری غیرقانونی و خلاف اخلاق است، در نقاط مختلف دنیا این پدیده رواج داشته و عده‌ای از بی‌توجهی مقامات سوءاستفاده کرده و از کودکان کار بهره‌کشی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

آمارهای جهانی حاکی از آن است که شمار کودکان کار یک‌سوم کاهش داشته و از سال ۲۰۰۰ به این سو از حدود ۲۴۶ میلیون کودک کار به ۱۶۸ میلیون رسیده است. ولی گزارش‌های ارائه‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد دستیابی به این کاهش هرگز برای دستیابی به اهداف بلندمدت این سازمان و به منظور حذف کلی مقوله کار کودکان در سطح جوامع کارایی نداشته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که تا سال ۲۰۱۶ این آمار بار دیگر افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. کار کودکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به یک باره آنها را از دنیای کودکی به دنیای آدم بزرگ‌ها پرتاب کند و از این رو، برخی مشکلات جسمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ذهنی را ایجاد کند. آخرین پیش‌بینی‌ها و بررسی‌های  سازمان بین‌المللی کار (ILO) که در کنفرانس جهانی «کودکان کار» در برزیل ارائه شد، حاکی از آن است که بیشترین اقدامات صورت‌گرفته برای به حداقل‌رساندن آمار کودکان کار در سطح جهان بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ و همزمان با کاهش شمار کودکان کار از ۲۱۵ به ۱۶۸ میلیون نفر صورت گرفته است. بیش از نیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌از ۱۶۸ میلیون کودک کار دنیا در مشاغل سختی فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که سلامت، ایمنی و رشد اخلاقی آنها را نشانه رفته و خطرات اجتناب‌ناپذیری را برای آنها به همراه دارد.

تعداد کودکانی که در مشاغل سخت کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند از ۱۷۱ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۸۵میلیون نفر در سال‌جاری کاهش یافته است. همچنین بسیاری از کودکان کار در معادن و کارخانه‌ها کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و اغلب مورد سوءاستفاده و آزار و اذیت‌های جنسی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند و گاه در امر قاچاق موادمخدر به کار گرفته شده و شماری از آنها به اجبار وارد ارتش و نیروهای نظامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

بالاترین شمار کودکان کار دنیا که حدود ۷۸ میلیون کودک را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد در مناطق آسیا و  اقیانوسیه یافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ولی در این میان، کشورهای آفریقایی با بیش از ۲۱ درصد، در شمار کشورهایی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که بالاترین درصد کودکان کار دنیا را در خود جای داده‌اند. به طور کلی، آمار کودکان کار در کشورهای فقیر بیش از دیگر کشورها بوده ولی در این میان، کشورهایی که درآمد متوسطی دارند در صدر این قبیل کشورها از لحاظ کارگران کودک قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. شمار کودکان کار دختر از سال ۲۰۰۰ تا ۴۰ درصد و کودکان پسر تا ۲۵ درصد افت داشته که بیانگر تأثیر مثبت اقداماتی است که توسط مقامات بین‌المللی انجام شده است. بررسی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ۹۸ میلیون از کودکان کار که ۵۹ درصد از کل آمار را به خود اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، در بخش کشاورزی کشورهای مختلف مشغول به کار هستند و به طور کلی، این بخش، بیشترین نیروی کار کودک را جذب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. بعد از کشاورزی، بخش‌های خدماتی ۵۴ میلیون و صنعت ۱۲ میلیون کودک کار را به خدمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.

بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، بیشترین نیروی کار کودک دنیا را کودکان ۵ تا ۱۷ ساله تشکیل دادند که بخش اعظم آنها در آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و نقاطی از آفریقا متمرکز بودند. در میان تمام مناطق دنیا، آسیا با بیشترین کاهش آمار کودکان کار مواجه شد به طوری که از ۱۱۴ میلیون در سال ۲۰۰۸ به ۷۸ میلیون در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. آمار کودکان کار در آفریقا تا ۶ میلیون و در آمریکای لاتین و کارائیب تنها ۶/۱ میلیون افت را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. آمارهای کلی بیانگر این موضوع است که شمار کودکان کار در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی به ۲/۹ میلیون نفر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.

 مقابله با کار کودکان
بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار در سال‌های اخیر برای مقابله با کار کودکان در کشورهای مختلف راهکارهایی اتخاذ و باعث کاهش روند رو به رشد این آمار شده است. انتخاب سیاست‌های مؤثر و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پیشگیری‌های اجتماعی با این روند کاهشی ارتباط مستقیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشته و تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود با بهبود این روش‌ها راهکارهای بهتری در این زمینه ارائه شود. همچنین تعهد سیاسی دولت‌ها، افزایش شمار مصوبات دو کنوانسیون برگزارشده در سازمان بین‌المللی کار درباره کودکان کار و چارچوب‌های محکم قانونی ازجمله راهکارهای کاهش‌دهنده آمار نیروی کار کودکان در جهان به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۲ به عنوان نماد مبارزه با کار کودکان، کارت قرمزی را به نشانه اعتراض نشان داد تا از این طریق آگاهی عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درخصوص کودکان کار را افزایش دهد. در همین رابطه، ۸ سال بعد و در سال ۲۰۱۰ میلادی، دومین کنفرانس جهانی با موضوع کودکان کار در «لاهه» برگزار شد و این سازمان با همکاری ۱۵۲ کشور شرکت‌کننده متعهد شدند که تا پایان سال ۲۰۱۶ مقوله‌ای با نام کودکان کار را به کلی حذف کنند.


منبع

همچنین ببینید

ورودبه دانشگاه با پرداخت هزینه با بیمه‌ملت

به گزارش پول بانک با تـولد هـر فرزند رویای آینـده‌ای درخشـان در ذهن والـدین شـکل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =